کلیدواژه‌ها = عرف
تعداد مقالات: 1
1. کاربست روش معناشناسی فقهی در موضوع هنر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-104

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده