کلیدواژه‌ها = قواعد فقهی
کاربست قاعدة نفی سبیل در نظام ارتباطی با تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 145-163

مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی


بررسی فقهی سفارش ساخت کالا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-99

محمدعلی قاسمی