نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در مسئولیت کیفری تولید بازی‌های رایانه‌ای منفی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-32

مهدی چگنی؛ طه زرگریان؛ اکبر دوگانی آغچقلو