نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. کاربست روش معناشناسی فقهی در موضوع هنر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-104

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده


2. بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-143

سید صادق آذریان؛ محمد فائزی؛ مهدی آزادپرور