نویسنده = نفیسه روشن‌بین
تعداد مقالات: 1
1. ماخذشناسی فقه و اخلاق

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 249-266

عزّت ملَمعی خوزانی؛ نفیسه روشن‌بین