نویسنده = ������������ ��������������
نسبت‌سنجی استدلال‌های فقهی و استدلال‌های اخلاقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 231-267

حسینعلی رحمتی